Lejebetingelser

1 – Lejeperiode:
Lejeperioden er i mellem- og højsæsonen fra lørdag med afhentning mellem kl. 13.00 og kl. 15.00 til efterfølgende lørdag med aflevering mellem kl. 9 og kl. 11.00. Udenfor mellem- og højsæsonen kan periode og startdag aftales individuelt.
Forsinket aflevering betales med kr. 500,- pr. påbegyndt time.
For tidlig aflevering medfører ikke refusion i lejebeløbet. Skulle vi få problemer pga. ikke overholdt afleverings tidspunkt fra Jeres side, forbeholder vi os ret til at gøre erstatningskrav gældende over for Jer. Derfor vores bøn til Jer: Afleveringstidspunktet skal overholdes!

2 – Skade på campingvognen:
Kan campingvognen ikke udleveres grundet alvorlig skade fra tidligere lejer, er vi ikke erstatningspligtige. Men hele det indbetalte beløb, depositum og leje tilbagebetales.

3 – ForsikringHvad med forsikring?
Din bils trækkrog er allerede via bilens forsikring forsikret, med mindre du har fravalgt dette. Det betyder at en campingvogn, du hægter på bilen, er ansvarsforsikret – dvs. skader du måtte pådrage andre er dækket af din bils forsikring. Du kan herudover vælge, om du vil have vognen kaskoforsikret eller ikke. Du betaler herfor et tillæg til lejen (præmie) i forbindelse med lejemålets begyndelse. Kaskoforsikringen dækker alene skader i forbindelse med trafikuheld, parkeringsskader eller skader på vognens karosseri. Således er skader på campingvognens inventar, indretning, fortelt m.v., samt evt. ekstra sidespejle IKKE omfattet af forsikringen. Skader herpå betales af lejer straks ved afslutning af lejemålet. Lejer skal straks meddele udlejer eventuelle opståede skader.
Dersom du har valgt at kaskoforsikre vognen, er der en selvrisiko pr. skade på kr. 4500,- i forbindelse med ansvarsskader, parkeringsskade, trafik skader eller andre skader på vognens karosseri.
Personlige ejendele, inventar og udstyr er ikke omfattet af en kaskoforsikring. (Tjek med Deres eget forsikringsselskab, der ofte dækker) Selvforskyldte skader: Kaskoforsikringen dækker alene skader på vognens karosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar, skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant ved afleveringen.

4 – Reserverings- og betalingsbetingelser:
Reservation af campingvognen, er først gyldig når udlejer har registreret den indbetalte depositum, samt ajourført websiden. Derefter er reservationen bindende fra begge sider. Den fulde lejepris, skal indbetales på udlejers konto senest 2 uger før lejestart. Overdragelse af vognen uden betaling af lejeprisen samt depositum, er ikke mulig. Depositum bliver efter endt leje og aflevering efter reglerne tilbagebetalt indenfor 8 hverdage. Udlejers ekstraomkostninger til f.eks. manglende rengøring, toiletrengøring, samt lejers eventuelle selvrisiko ved skader bliver modregnet i depositum.

5 – Lejer:
Udlejer er ansvarlig for vognens stand (lys, luft m.v.).  Ved afhentning udfyldes ”overdragelsesaftale” med bl.a. førerens kørekortnummer, inventarliste, osv.

Lejer er ansvarlig for betaling af erstatningskrav ved indblanding i trafikuheld og lignende udgifter, også hvis de bliver fremsendt til jbcamping.dk efter depositum er tilbagebetalt.

6 – Manglende rengøring:
Ved aflevering i ikke rengjort stand, beregnes et rengøringsgebyr på kr. 350,- i timen. Hvis udlejer helt eller delvis skal tømme/rengøre toilet, beregnes et gebyr på kr. 750,-

7 – Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 30 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 75 % af lejen
Ved afbestilling indtil 14 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af lejen
Ved senere afbestilling end 14dage før lejeperiodens begyndelse, hæfter lejer for den fulde leje.

8 – Udenlandskørsel:
Udenlandskørsel indenfor EU´s grænser er mulig. For kørsel indenfor EU´s grænser, skal der indhentes en skriftlig tilladelse hos udlejer og der skal tegnes en speciel forsikring. Kørsel udenfor EU samt i krise- eller krigsområder er ikke tilladt. Lejer hæfter for alle omkostninger, som overtrædelse af disse regler måtte medføre.

9 – Andre omkostninger:
Driftsomkostninger står for lejerens regning. Lejepriserne gælder fra udlejers adresse (overdragelse til lejer) til tilbagelevering ved udlejers adresse, hvor der skal udfærdiges afleveringsliste. Udlejningspriser beregnes af udlejer i henhold til gældende sæsonpriser.

10 – Er uheldet ude?:
Sms straks til os på tlf.: +45 21696026. Før eventuelle reparationer, skal I have vores accept inden reparationen bliver udført. Her gælder tillige: uden kvittering, ingen erstatning fra vores forsikringsselskab.

11 – Reklamationer:
Skulle I umiddelbart efter lejestart finde sikkerhedsmæssige mangler eller skader ved køretøjet, skal I straks henvende jer til os.

12 – Andet:
Medtagelse af husdyr og andet der kan beskadige vognes interiør mv. er IKKE tilladt. Rygning i vognen er IKKE tilladt.